เศษเหล็กเกรดพิเศษ (แบ่งตามการแปรสภาพ)


เกรด ความหนา (มม.) ความยาว (ซม.) รายละเอียด
X-Scrap - ไม่เกิน 30 ซม.

เหล็กตัดสั้น ไม่มีไส้กรองน้ำมันเผา, ปี๊บ, กระป๋อง, สังกะสี

เหล็กเคลือบดีบุก, แบตเตอรี่, ตะกั่ว, แผงวงจรไฟฟ้า, ขาไอซี เจือปน ฯลฯ

 

cheap fake

F-Scrap - ไม่เกิน 30 ซม.

เศษเหล็กขนาดเล็ก และ/หรือเศษเหล็กที่ผ่านการย่อย และ ผ่านกระบวนการคัดแยกสิ่งปลอมปนมาแล้ว replica watches

Bundle SY เศษเหล็กอัดก้อน ขนาดไม่เกิน 50x60x70 ซม. และ นน.ไม่เกิน 350 กก./ก้อน

สิ่งที่ห้ามอัด

1.สิ่งที่ไม่ใช้เหล็ก เช่น ยาง, ปี๊บ, กระป๋อง, สังกะสี ฯลฯ  Replica Omega Watches UK

2.วัสดุปิดทึบ เช่น ถังแก๊ส, ถังดับเพลิง, ถังลม, ถังน้ำยาแอร์, ถังปั๊มน