บริษัท พี.ที.สตีล เทรดดิ้ง จำกัด

          บริษัท พี.ที.สตีล เทรดดิ้ง จำกัด เป็นบริษัทที่แยกจาก หจก.โพธิ์ทองค้าของเก่า จากกลุ่มการค้าและคัดแยกเศษวัสดุเพื่อรีไซเคิล ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี จากการในการจัดซื้อจัดหาเศษเหล็กเพื่อการผลิตเศษเหล็กรูปพรรณในอุตสาหกรรมก่อสร้าง จึงมีแนวคิดเป็นผู้นำตลาดการในการจัดซื้อจัดหาเศษเหล็กเพื่อการรีไซเคิลโดยเฉพาะ
         ปัจจุบันสำนักงานใหญ่ของ พี.ที.สตีลเทรดดิ้ง ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตหกรรมมาบตาพุด เลขที่ 29/4 ถนนชากกลาง-มิตรประชา ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150 บนเนื้อที่ 3 ไร่ และสาขาแกลง ตั้งอยู่ เลขที่ 246/1 ถนนสุขุมวิท เทศบาลตำบลเมืองแกลง อ.แกลง จ.ระยอง 21110 บนเนื้อที่ 19 ไร่ บริหารงานโดยคุณวรรณฉัตร กิจเกษมสิน กรรมการผู้จัดการ และ คุณสหัสวรรต กิจเกษมสิน รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและการตลาด
         วิสัยทัศน์ของเราคือ การเป็นกลุ่มจัดหาเศษเหล็กชั้นนำของภาคตะวันออก และในระดับประเทศต่อไป
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่ง
           ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กไทยให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง