เศษเหล็กเกรดเฉพาะของ SYS (แบ่งตามชนิดของเศษเหล็ก)


เกรด ความหนา (มม.) ความยาว (ซม.) รายละเอียด
PM-Scrap 1 มม. ขึ้นไป ไม่เกิน 80 ซม.

-มีเหล็กทั้งหมด 14 ชนิด

1.เหล็กเส้น 2.ข้ออ้อย 3.เหล็กแป๊บ 4.เหล็กกล่อง 5.เหล็กตัวซี 6.เหล็กท่อ 7.เหล็กฉาก 8.ตะปู 9.น๊อต 10.สกูร 11.แบบเทปูน 12.นั้งร้าน 13.ราง

 

 

SM-Scrap 1 มม. ขึ้นไป ไม่เกิน 80 ซม.

-มีเหล็กทั้งหมด 14 ชนิด

1.เหล็กเส้น 2.ข้ออ้อย 3.เหล็กแป๊บ 4.เหล็กกล่อง 5.เหล็กตัวซี 6.เหล็กท่อ 7.เหล็กฉาก 8.ตะปู 9.น๊อต 10.สกูร 11.แบบเทปูน 12.นั้งร้าน 13.รางน้ำ 14.

M-Scrap ตั้งแต่ 2 มม. ขึ้นไป ผสมอยู่ในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 80% ไม่เกิน 80 ซม.

-เศษเหล็กทุกชนิดที่มีความหนาตั้งแต่ 2 มม.ขึ้นไป และ/หรือเศษเหล็กประเภท ท่อ, กล่อง, ตัวซี, ฉาก, แบบเทปูน, เหล็กนั่งร้าน  ที่มีความหนา

น้อยกว่า 2 มม. อยู่ในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 80%

-ส่วนที่เหลือเป็นเศษเหล็กได้ทุกชนิด

C-Scrap ตั้งแต่ 2 มม.ขึ้นไป ผสมอยู่ในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 50% ไม่เกิน 80 ซม.

-เศษเหล็กทุกชนิดที่มีความหนาตั้งแต่ 2 มม.ขึ้นไป IWC fake และ/หรือ เศษเหล็กประเภท ท่อ, กล่อง, ตัวซี, ฉาก,

D-Scrap ตั้งแต่ 2 มม. ขึ้นไป และ/หรือเศษเหล็ก 14 ชนิดผสมอยู่ในสัดส่วน 50% ไม่เกิน 80 ซม.

-เศษเหล็กทุกชนิดที่มีความหนาตั้งแต่ 2 มม.ขึ้นไป Replica Jacob & Co. Watches และ/หรือเศษเหล็กประเภท ท่อ, กล่อง, ตัวซี, ฉาก, แบบเทปูน, เหล็กนั่งร้าน ที่มีความหนาน้อยกว่า 2 ม

Process ไม่เกิน 80 ซม.

เหล็กสภาพใหม่ที่เหลือจากการผลิต หรือการทำชิ้นงานไม่ผ่านการใช้งาน ไม่มีสนิท เคลือบสี หรือดีบุก  Replica Omega Watches UK

เหล็กหล่อ ไม่เกิน 80 ซม. น้ำหนักไม่เกิน 350 กก./ก้อน

เศษเหล็กหล่อ, เครื่องยนต์ –ไม่แกะ Discount Replica Watches  (เครื่องยนต์ที่มีเหล็กเหนียว และเหล็กหล่อเหนียวติดอยู่ แต่ต้องไม่มีอลูมิเนียม, ไม่มีฝาแทงค์น้ำมันเครื่อง, ไม่มีกรองน้ำมันเครื่อง แ

UM-Scrap 1 มม.ขึ้นไป ไม่เกิน 80 ซม.

มีเหล็กทั้งหมด 14 ชนิด breitling replica watches

1.เหล็กเส้น 2.ข้ออ้อย 3.เหล็กแป๊บ 4.เหล็กกล่อง 5.เหล็กตัวซี 6.เหล็กท่อ 7.เหล็กฉาก   8.ตะปู 9.น๊อต 10.สกูร 11.แบบเทปูน 12.นั่งร้าน 13.