เศษเหล็กเหนียว (แบ่งตามความหนาของเศษเหล็ก)


เกรด ความหนา (มม.) ความยาว (ซม.) รายละเอียด
Y-Scrap มากกว่า 5 มม. ขึ้นไป 100% ไม่เกิน 80 ซม.

-เศษเหล็กทุกชนิดที่มีความหนาตั้งแต่ 5 มม. ขึ้นไป

เช่น เศษเหล็กฉาก เเผ่น Replica Rolex Submariner UK รางรถไฟ บีม เหล็กตัวซี Sheet pile (เข็มพืด) ท่อ อุปกรณ์เเทรกเตอร์ เหล็กเส้น/ข้ออ้อย ตัดหร

A-Scrap ตั้งแต่ 5 มม.ขึ้นไป ผสมอยู่ในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 80% ไม่เกิน 80 ซม.

-เศษเหล็กทุกชนิดที่มีความหนาตั้งแต่ 5 มม.ขึ้นไป สัดส่วนไม่น้อยกว่า 80% Replica IWC Pilot UK

-ส่วนที่เหลือเป็นเศษเหล็กได้ทุกชนิด

 

B-Scrap ตั้งแต่ 5 มม.ขึ้นไป ผสมอยู่ในสัดส่วนตั้งแต่ 50% ถึง 79% ไม่เกิน 80 ซม.

-เศษเหล็กทุกชนิดที่มีความหนาตั้งแต่ 5 มม.ขึ้นไป อยู่ในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 50%

-ส่วนที่เหลือเป็นเศษเหล็กได้ทุกชนิด

cheap fake rolex

D-Scrap ตั้งแต่ 5 มม.ขึ้นไป ผสมอยู่ในสัดส่วนน้อยกว่า 50% ไม่เกิน 80 ซม.

เศษเหล็กทุกชนิด

หมายเหตุ-กรณีเหล็กเส้นยุ่ง หากเกินกว่า 80 ซม. ให้ตัดน้ำหนักตามเกณฑ์เศษเหล็ก Oversize

audemars piguet jule